Dražby

 

(součást úřední desky týkající se dražeb)

 

Dražby pořádané Exekutorským úřadem Rychnov nad Kněžnou naleznete zde:

 

NEMOVITÉ VĚCI     VOZIDLA     OSTATNÍTermín dražby SP. značka Popis Dražební vyhláška Dražební posudek
04.04.2018 13:45 194 EXD 1/17-6 Dražba č.15485: 1/3 pozemku p. č. 162/11 o výměře 3.195 m2, ostatní plocha – jiná plocha, zapsaného na LV č. 136 pro k. ú. Lohenice u Přelouče a obec Přelouč http://www.portaldrazeb.cz/194DD1/17-6/drazba-c-15485-1-3-pozemku-p-c-162-11-o-vymere-3-195-m2-ostatni-plocha-jina-plocha-zapsaneho-na-lv-c-136-pro-k-u-lohenice-u-prelouce-a-obec-prelouc?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
04.04.2018 10:15 194 EXD 1/17-5 Dražba č.15481: pozemek p. č. 1932/6 o výměře 284 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 2180 pro k. ú. a obec Přelouč http://www.portaldrazeb.cz/194DD1/17-5/drazba-c-15481-pozemek-p-c-1932-6-o-vymere-284-m2-ostatni-plocha-ostatni-komunikace-zapsany-na-lv-c-2180-pro-k-u-a-obec-prelouc?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
ODROČENO - INS 194 EX 595/17-96 Ideální 1/2 nadstandardního rodinného domu v Jičíně, viz http://www.portaldrazeb.cz/194EX595/17-96/idealni-1-2-nadstandardniho-rodinneho-domu-v-jicine?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
30.01.2018 10:15 194 EX 39/16-440 Byt 1 + 2 č. 5158/23 v obytném domě čp. 5156, 5157,5158 v obci Chomutov, viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-440/byt-1-2-c-5158-23-v-obytnem-dome-cp-5156-5157-5158-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
29.01.2018 13:45 194 EX 39/16-439 Byt 1 + 3 č. 5158/21 v obytném domě čp. 5156, 5157,5158 v obci Chomutov, viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-439/byt-1-3-c-5158-21-v-obytnem-dome-cp-5156-5157-5158-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
29.01.2018 10:15 194 EX 39/16-438 Byt 1 + 3 č. 5158/15 v obytném domě čp. 5156, 5157,5158 v obci Chomutov, viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-438/byt-1-3-c-5158-15-v-obytnem-dome-cp-5156-5157-5158-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
26.01.2018 10:15 194 EX 39/16-437 Byt 1 + 3 č. 5158/6 v obytném domě čp. 5156, 5157,5158 v obci Chomutov, viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-437/byt-1-3-c-5158-6-v-obytnem-dome-cp-5156-5157-5158-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
25.01.2018 13:45 194 EX 39/16-436 Byt 1 + 2 č. 5157/101 v obytném domě čp. 5156, 5157,5158 v obci Chomutov, viz.http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-436/byt-1-2-c-5157-101-v-obytnem-dome-cp-5156-5157-5158-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
25.01.2018 10:15 194 EX 39/16-435 Byt 1 + 2 č. 5157/24 v obytném domě čp. 5156, 5157,5158 v obci Chomutov, viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-435/byt-1-2-c-5157-24-v-obytnem-dome-cp-5156-5157-5158-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
24.01.2018 13:45 194 EX 39/16-434 Byt 1 + 2 č. 5157/19 v obytném domě čp. 5156, 5157,5158 v obci Chomutov, viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-434/byt-1-2-c-5157-19-v-obytnem-dome-cp-5156-5157-5158-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
24.01.2018 10:15 194 EX 39/16-433 Byt 1 + 2 č. 5157/17 v obytném domě čp. 5156, 5157,5158 v obci Chomutov, viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-433/byt-1-2-c-5157-17-v-obytnem-dome-cp-5156-5157-5158-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
23.01.2018 13:45 194 EX 39/16-432 Byt 1 + 2 č. 5157/15 v obytném domě čp. 5156, 5157,5158 v obci Chomutov, viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-432/byt-1-2-c-5157-15-v-obytnem-dome-cp-5156-5157-5158-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
23.01.2018 10:15 194 EX 39/16-430 Byt 1 + 2 č. 5157/14 v obytném domě čp. 5156, 5157,5158 v obci Chomutov, viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-430/byt-1-2-c-5157-14-v-obytnem-dome-cp-5156-5157-5158-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
22.01.2018 13:45 194 EX 39/16-429 Byt 1 + 2 č. 5157/8 v obytném domě čp. 5156, 5157,5158 v obci Chomutov, viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-429/byt-1-2-c-5157-8-v-obytnem-dome-cp-5156-5157-5158-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
22.01.2018 10:15 194 EX 39/16-428 Byt 1 + 2 č. 5156/24 v obytném domě čp. 5156, 5157,5158 v obci Chomutov, viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-428/byt-1-2-c-5156-24-v-obytnem-dome-cp-5156-5157-5158-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
19.01.2018 10:15 194 EX 39/16-427 Byt 1 + 2 č. 5156/21 v obytném domě čp. 5156, 5157,5158 v obci Chomutov, viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-427/byt-1-2-c-5156-21-v-obytnem-dome-cp-5156-5157-5158-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
18.01.2018 13:45 194 EX 39/16-417 Byt 1 + 2 č. 5138/19 v obytném domě čp. 5137,5138,5139,5140 v obci Chomutov, http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-417/byt-1-2-c-5138-19-v-obytnem-dome-cp-5137-5138-5139-5140-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
18.01.2018 10:15 194 EX 39/16-416 Byt 1 + 3 č. 5138/15 v obytném domě čp. 5137,5138,5139,5140 v obci Chomutov http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-416/byt-1-3-c-5138-15-v-obytnem-dome-cp-5137-5138-5139-5140-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
17.01.2018 13:45 194 EX 39/16-423 Byt 1 + 2 č. 5156/20 v obytném domě čp. 5156, 5157,5158 v obci Chomutov, http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-423/byt-1-2-c-5156-20-v-obytnem-dome-cp-5156-5157-5158-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
17.01.2018 10:15 194 EX 39/16-422 Byt 1 + 3 č. 5156/1 v obytném domě čp. 5156, 5157,5158 v obci Chomutov, http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-422/byt-1-3-c-5156-1-v-obytnem-dome-cp-5156-5157-5158-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
16.01.2018 13:45 194 EX 39/16-421 Byt 1 + 1 č. 5140/14 v obytném domě čp. 5137,5138,5139,5140 v obci Chomutov http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-421/byt-1-1-c-5140-14-v-obytnem-dome-cp-5137-5138-5139-5140-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
16.01.2018 10:15 194 EX 39/16-420 Byt 1 + 2 č. 5139/3 v obytném domě čp. 5137,5138,5139,5140 v obci Chomutov http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-420/byt-1-2-c-5139-3-v-obytnem-dome-cp-5137-5138-5139-5140-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
15.01.2018 13:45 194 EX 39/16-419 Byt 1 + 2 č. 5139/1 v obytném domě čp. 5137,5138,5139,5140 v obci Chomutov http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-419/byt-1-2-c-5139-1-v-obytnem-dome-cp-5137-5138-5139-5140-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
12.01.2018 10:15 194 EX 39/16-418 Byt 1 + 3 č. 5138/21 v obytném domě čp. 5137,5138,5139,5140 v obci Chomutov http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-418/byt-1-3-c-5138-21-v-obytnem-dome-cp-5137-5138-5139-5140-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
10.01.2018 13:45 194 EX 39/16-414 Byt 1 + 2 č. 5138/13 v obytném domě čp. 5137,5138,5139,5140 v obci Chomutov, katastrálním území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-414/byt-1-2-c-5138-13-v-obytnem-dome-cp-5137-5138-5139-5140-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
10.01.2018 10:15 194 EX 39/16-413 Byt 1 + 2 č. 5138/7 v obytném domě čp. 5137,5138,5139,5140 v obci Chomutov, katastrálním území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-413/byt-1-2-c-5138-7-v-obytnem-dome-cp-5137-5138-5139-5140-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
09.01.2018 13:45 194 EX 39/16-412 Byt 1 + 3 č. 5137/8 v obytném domě čp. 5137,5138,5139,5140 v obci Chomutov, katastrálním území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-412/byt-1-3-c-5137-8-v-obytnem-dome-cp-5137-5138-5139-5140-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
09.01.2018 10:15 194 EX 39/16-411 Byt 1 + 3 č. 5137/4 v obytném domě čp. 5137,5138,5139,5140 v obci Chomutov, katastrálním území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-411/byt-1-3-c-5137-4-v-obytnem-dome-cp-5137-5138-5139-5140-v-obci-chomutov-katastralnim-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
22.12.2017 10:30 194 EX 441/17-34 Rodinný dům číslo popisné 1882, obec Nová Paka - viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX441/17-34/rodinny-dum-cislo-popisne-1882-stojici-na-pozemku-parc-c-1971-26-zapsany-v-katastru-nemovitosti-vedenem-katastralnim-uradem-pro-kralovehradecky-kraj-katastralni-pracoviste-jicin-pro-obec-nova-paka-katastralni-uzemi-nova-paka-na-listu-vlastnictv?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
ODROČENO - INS 194 EX 1763/16-157 Prostory restaurace La Fourchette Restaurant - viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX1763/16-157/la-fourchette-restaurant-nebytova-jednotka-c-2-26-v-obytnem-dome-cp-2-postavenem-na-stavebni-parcele-c-parc-109-a-podilu-na-spolecnych-castech-domu-cp-2-a-stavebni-parcele-c-parc-109-ve-vysi-3566-12220-z-celku-v-obci-a-katastralnim-uzemi-mlada-bo?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
22.11.2017 14:15 194 EX 642/15-101 Vysoušeč vlasů viz.http://www.portaldrazeb.cz/194EX642/15-101/vysousec-vlasu?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
22.11.2017 10:15 194 EX 642/15-100 Vysavač viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX642/15-100/vysavac?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
21.11.2017 14:15 194 EX 642/15-99 Gola sada viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX642/15-99/gola-sada?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
21.11.2017 10:15 194 EX 642/15-98 Domácí pekárna viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX642/15-98/domaci-pekarna?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
20.11.2017 14:15 194 EX 642/15-97 Soubor skleniček viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX642/15-97/sklenicky?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
20.11.2017 10:15 194 EX 642/15-96 Soubor keramiky viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX642/15-96/keramika?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
16.11.2017 14:15 194 EX 642/15-95 Skládací schůdky kovové viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX642/15-95/skladaci-schudky-kovove?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
16.11.2017 10:15 194 EX 642/15-94 sedací souprava (gauč + 2x křesla + podnožka) viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX642/15-94/sedaci-souprava-gauc-2x-kresla-podnozka?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
15.11.2017 14:15 194 EX 1177/16-269 soubor dekoračních předmětů 2 viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX1177/16-269/soubor-dekoracnich-predmetu-2-egypt-a-spanelsko-sosky-pyramidy-sarkofag-sfinga-anubis-talire-mec-vejir-slon-a-velbloud?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
15.11.2017 09:15 194 EX 1177/16-268 soubor dekoračních předmětů 1 viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX1177/16-268/soubor-dekoracnich-predmetu-1-recko-sosky-a-talire-sloni?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
14.11.2017 14:15 194 EX 1177/16-267 Zubr - dřevěná soška viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX1177/16-267/zubr-drevena-soska?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
14.11.2017 09:15 194 EX 1177/16-266 Obraz krajinomalba viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX1177/16-266/obraz-krajinomalba?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
13.11.2017 14:15 194 EX 1177/16-265 Soška dřevěná – postava http://www.portaldrazeb.cz/194EX1177/16-265/soska-drevena-postava?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
03.11.2017 09:45 194 EX 39/16-224 Byt 1 + 3 č. 1669/21 v obytném domě čp. 1668,1669 v obci Jirkov, katastrální území Jirkov. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-224/byt-1-3-c-1669-21-v-obytnem-dome-cp-1668-1669-v-obci-jirkov-katastralni-uzemi-jirkov?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
02.11.2017 13:45 194 EX 39/16-223 Byt 1 + 2 č. 1669/16 v obytném domě čp. 1668,1669 v obci Jirkov, katastrální území Jirkov. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-223/byt-1-2-c-1669-16-v-obytnem-dome-cp-1668-1669-v-obci-jirkov-katastralni-uzemi-jirkov?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
02.11.2017 09:45 194 EX 39/16-222 Byt 1 + 2 č. 1669/13 v obytném domě čp. 1668,1669 v obci Jirkov, katastrální území Jirkov. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-222/byt-1-2-c-1669-13-v-obytnem-dome-cp-1668-1669-v-obci-jirkov-katastralni-uzemi-jirkov?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
01.11.2017 13:45 194 EX 39/16-221 Byt 1 + 3 č. 1669/12 v obytném domě čp. 1668,1669 v obci Jirkov, katastrální území Jirkov. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-221/byt-1-3-c-1669-12-v-obytnem-dome-cp-1668-1669-v-obci-jirkov-katastralni-uzemi-jirkov?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
01.11.2017 09:45 194 EX 39/16-220 Byt 1 + 1 č. 1669/8 v obytném domě čp. 1668,1669 v obci Jirkov, katastrální území Jirkov. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-220/byt-1-1-c-1669-8-v-obytnem-dome-cp-1668-1669-v-obci-jirkov-katastralni-uzemi-jirkov?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
31.10.2017 13:45 194 EX 39/16-219 Byt 1 + 1 č. 1668/8 v obytném domě čp. 1668,1669 v obci Jirkov, katastrální území Jirkov. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-219/byt-1-1-c-1668-8-v-obytnem-dome-cp-1668-1669-v-obci-jirkov-katastralni-uzemi-jirkov?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
31.10.2017 09:45 194 EX 39/16-218 Byt 1 + 2 č. 1668/1 v obytném domě čp. 1668,1669 v obci Jirkov, katastrální území Jirkov. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-218/byt-1-2-c-1668-1-v-obytnem-dome-cp-1668-1669-v-obci-jirkov-katastralni-uzemi-jirkov?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
24.10.2017 13:45 194 EX 39/16-217 Byt 1 + 3 č. 4777/12 v obytném domě čp. 4776,4777 v obci Chomutov, katastrální území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-217/byt-1-3-c-4777-12-v-obytnem-dome-cp-4776-4777-v-obci-chomutov-katastralni-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
24.10.2017 09:45 194 EX 39/16-216 Byt 1 + 2 s příslušenstvím č. 4742/124 v obytném domě čp. 4742 v obci Chomutov, katastrální území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-216/byt-1-2-s-prislusenstvim-c-4742-124-v-obytnem-dome-cp-4742-v-obci-chomutov-katastralni-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
23.10.2017 13:45 194 EX 39/16-214 Byt 1 + 1 s příslušenstvím č. 4742/52 v obytném domě čp. 4742 v obci Chomutov, katastrální území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-214/byt-1-1-s-prislusenstvim-c-4742-52-v-obytnem-dome-cp-4742-v-obci-chomutov-katastralni-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
20.10.2017 11:45 194 EX 39/16-209 Byt č. 5118/9 v obytném domě čp. 5118 a 5119 v obci Chomutov, katastrální území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-209/byt-c-5118-9-v-obytnem-dome-cp-5118-a-5119-v-obci-chomutov-katastralni-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
20.10.2017 09:45 194 EX 39/16-208 Byt č. 5118/5 v obytném domě čp. 5118 a 5119 v obci Chomutov, katastrální území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-208/byt-c-5118-5-v-obytnem-dome-cp-5118-a-5119-v-obci-chomutov-katastralni-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
19.10.2017 13:45 194 EX 39/16-207 Byt č. 5118/2 v obytném domě čp. 5118 a 5119 v obci Chomutov, katastrální území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-207/byt-c-5118-2-v-obytnem-dome-cp-5118-a-5119-v-obci-chomutov-katastralni-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
19.10.2017 09:45 194 EX 39/16-206 Byt č. 5048/4 v obytném domě čp. 5045,5046,5047,5048 v obci Chomutov, katastrální území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-206/byt-c-5048-4-v-obytnem-dome-cp-5045-5046-5047-5048-v-obci-chomutov-katastralni-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
18.10.2017 13:45 194 EX 39/16-205 Byt č. 5047/3 v obytném domě čp. 5045,5046,5047,5048 v obci Chomutov, katastrální území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-205/byt-c-5047-3-v-obytnem-dome-cp-5045-5046-5047-5048-v-obci-chomutov-katastralni-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
18.10.2017 09:44 194 EX 39/16-204 Byt č. 5047/1 v obytném domě čp. 5045,5046,5047,5048 v obci Chomutov, katastrální území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-204/byt-c-5047-1-v-obytnem-dome-cp-5045-5046-5047-5048-v-obci-chomutov-katastralni-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
17.10.2017 13:45 194 EX 39/16-203 Byt č. 5046/15 v obytném domě čp. 5045,5046,5047,5048 v obci Chomutov, katastrální území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-203/byt-c-5046-15-v-obytnem-dome-cp-5045-5046-5047-5048-v-obci-chomutov-katastralni-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
17.10.2017 09:45 194 EX 39/16-202 Byt č. 5045/20 v obytném domě čp. 5045,5046,5047,5048 v obci Chomutov, katastrální území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-202/byt-c-5045-20-v-obytnem-dome-cp-5045-5046-5047-5048-v-obci-chomutov-katastralni-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
16.10.2017 13:45 194 EX 39/16-199 Byt č. 5045/9 v obytném domě čp. 5045,5046,5047,5048 v obci Chomutov, katastrální území Chomutov I. http://www.portaldrazeb.cz/194EX39/16-199/byt-c-5045-9-v-obytnem-dome-cp-5045-5046-5047-5048-v-obci-chomutov-katastralni-uzemi-chomutov-i?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
ODROČENO - INS 194 EX 277/17 DRAŽBA ODROČENA - NÁVRH POVINNÉ NA ODDLUŽENÍ - Rekreační chalupa - viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX277/17-26/rekreacni-chalupa-v-orlickem-zahori?backsearch=1 https://www.e-drazby.cz/index.php?obj=330&dd=MTA5MjM= StáhnoutStáhnout
22.09.2017 9:15 194 EX 1389/16 Obchodní podíl povinného Tomislava Maliny ve společnosti Stavební firma Malina, s.r.o., IČ 25296264 - viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX1389/16-78/obchodni-podil-ve-spolecnosti-stavebni-firma-malina-s-r-o-ic-25296264-se-sidlem-janakova-2103-508-01-horice-predstavujici-50-podil-na-jmenovane-spolecnosti?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
PRODÁNO 194 EX 1123/15 RD v obci Jaroměř, okres Náchod - viz http://www.portaldrazeb.cz/194EX1123/15/rodinny-dum-v-obci-jaromer-okres-nachod?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
ODROČENO - INS 194 EX 1763/16 Prostory restaurace La Fourchette Restaurant - viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX1763/16-111/prostory-restaurace-nebytova-jednotka-c-2-26-v-obytnem-dome-cp-2-postavenem-na-stavebni-parcele-c-parc-109-a-podilu-na-spolecnych-castech-domu-cp-2-a-stavebni-parcele-c-parc-109-ve-vysi-3566-12220-z-celku-v-obci-a-katastralnim-uzemi-mlada-bolesla?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
26.07.2017 14:00 194 EX 1389/16 obchodní podíl povinného Tomislava Maliny ve společnosti Stavební firma Malina, s.r.o., IČ 25296264 - viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX1389/16/obchodni-podil-ve-spolecnosti-stavebni-firma-malina-s-r-o-ic-25296264-se-sidlem-janakova-2103-508-01-horice-predstavujici-50-podil-na-jmenovane-spolecnosti?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
26.07.2017 09:15 194 EX 1177/16 soubor dekoračních předmětů 2 viz. http://www.portaldrazeb.cz/194EX1177/16-246/soubor-dekoracnich-predmetu-2?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
25.07.2017 14:15 194 EX 1177/16 soubor dekoračních předmětů 1 - viz http://www.portaldrazeb.cz/194EX1177/16-245/soubor-dekorativnich-predmetu-1?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
PRODÁNO 194 EX 1177/16 Obraz – Karel Skála – krajinomalba - viz. https://www.e-drazby.cz/index.php?obj=330&dd=OTM4NQ== StáhnoutStáhnout
20.07.2017 14:15 194 EX 1177/16 Soška dřevěná - postava - viz. https://www.e-drazby.cz/index.php?obj=330&dd=OTM4NA== http://www.portaldrazeb.cz/194EX1177/16/soska-drevena-postava?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
20.07.2017 09:15 194 EX 1177/16 Soška – zubr - viz. https://www.e-drazby.cz/index.php?obj=330&dd=OTM3OQ== StáhnoutStáhnout
18.07.2017 14:15 194 EX 1177/16 Obraz krajinomalba - viz. https://www.e-drazby.cz/index.php?obj=330&dd=OTM2Mw== StáhnoutStáhnout
PRODÁNO 194 EX 1177/16 Soška - krokodýl - viz https://www.e-drazby.cz/index.php?obj=330&dd=OTMyNA== http://www.portaldrazeb.cz/194EX1177/16/soska-vycpanina-krokodyl?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
PRODÁNO 194 EX 1/14 Opětovná dražba - sepie.cz - internetová doména 2. řádu - viz http://www.portaldrazeb.cz/194EX1/14/opetovna-drazba-sepie-cz-internetova-domena-2-radu?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
PRODÁNO 194 EX 401/16 Pozemková parcela s rekreační chatou v Praze - Klánovicích - viz http://www.portaldrazeb.cz/194EX401/16/pozemkove-parcely-s-reakreacni-chatou-praha-klanovice?backsearch=1 StáhnoutStáhnout
NEKONÁ SE!!! 194 EX 211/14 DRAŽBA ZRUŠENA - NÁVRH OPRÁVNĚNÉHO NA ZASTAVENÍ EXEKUCE - RD v obci Hradec Králové - Třebši - viz http://www.portaldrazeb.cz/194EX211/14/rodinny-dum-v-hradci-kralove-trebsi?backsearch=1 StáhnoutStáhnout

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing