Úhrada nákladů exekuce je veřejnoprávní povinnost a součást nároku z titulu

datum: 12.4.2024

Městský soud v Praze ve svém usnesení č.j. 35 Co 54/2024-65 z 28.3.2024 ve 12. odstavci jeho odůvodnění uvedl, že úhrada nákladů exekuce ve prospěch soudního exekutora je veřejnoprávní povinnost.


Současně, ve shodě s unsesením Nejvyššího soudu z 26.4.2006 pod sp. zn. 20 Cdo 420/2006, publikovaným pod č. 35/2008 Sbírky soudních roznodnutí a stanovisek "Náklady výkonu rozhodnutí představují - spolu s vymáhaným nárokem plynoucím z exekučního titulu - jeho rovněž vymáhanou součást a nebyly-li povinným mimo exekuční rámec oprávněnému uhrazeny, není to samo o sobě důvodem k zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce).", označil náklady exekuce za součást vymáhaného nároku z exekučního titulu.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing